log
Link do logowania
po zalogowaniu link zmieni opis na imię i nazwisko
znajdziesz tam ustawienia konta i listy zakupów
logowanie | rejestracja

koszyk

koszyk jest pusty


Płace od A do Z w 2017 roku

Płace od A do Z w 2017 roku

 Monika Cieślak

wydawnictwo: HR Services Monika Cieślak
ISBN: 978-83-62-83892-9
oprawa: miękka
rok wydania: 2016
dostępność:
Wyślemy w terminie 1÷3 dni roboczych.

cena detaliczna:
168,00 zł
cena Sezar.pl: 142,80 zł
Koszty dostawy:

- odbiór w Placówce Pocztowej

- odbiór w Paczkomacie

- dostawa pod wskazany adres

- odbiór w Paczkomacie za pobraniem

- odbiór w Placówce Pocztowej za pobraniem

- dostawa pod wskazany adres za pobraniem

5,99
8,99
10,99
11,99
11,99
13,99

  szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Dostawa"

Wysyłka gratis już od kwoty 299,00 zł.
dostawa:
5,99 zł
Koszyk142,80

Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2017 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania. Dodatkowo w książce znajdziesz wiele pytań wraz z odpowiedziami. Pytania te były zadawane przez pracowników działów płacowych na prowadzonych przez autorkę szkoleniach. Pokazują z jakimi problemami borykają się płacowcy i w jaki sposób problemy te należy rozwiązać.
Monika Cieślak ze szczególną uwagą potraktowała kwestie, dla których brak jest jednoznacznych uregulowań w przepisach oraz zagadnienia sprawiające trudności nawet ekspertom z wieloletnim doświadczeniem. Wyjaśniając wątpliwości, przywołuje orzeczenia sądów oraz indywidualne interpretacje wydane przez organy podatkowe i ZUS. Pokazuje zmieniane przez organy kontrolne interpretacje przepisów, aktualnie przyjęte rozwiązania oraz argumenty przemawiające za stosowaniem konkretnego podejścia do kontrowersyjnych kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Książka Płace od A do Z w 2017 zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym związanych z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze.

Uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z 2016 roku i lat poprzednich.

Na początku autorka wyjaśnia, krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń. Przedstawia metodę wyliczania poszczególnych składników wynagrodzenia w różnych systemach wynagrodzeń:
- czasowym (miesięcznym, godzinowym),
- akordowym,
- prowizyjnym,
- mieszanym.

Następnie autorka książka Płace 2017 omawia umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło, zlecenia, przechodzi do szczegółowego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania pracowników, zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie itd.).
Wybrane tematy omówione w książce Płace od A do Z w 2017:
- procedura naliczania wynagrodzeń,
- naliczanie wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, przestoju, itd.,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczaniu dodatku i wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu, wynagrodzenia chorobowego, itp.,
- sytuacje, gdy należy i gdy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika,
- naliczanie podatku od umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych na kwoty nieprzekraczające 200 zł,
- potrącanie kwoty zajęcia alimentacyjnego z zapłaty pracownika i zleceniobiorcy,
- nowe regulacje dotyczące ZFŚS
- obowiązek stosowania stawki godzinowej 13 zł/h

Książka to jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorki rozwiązań problemów płacowych. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.


Spis treści
Wykaz skrótów .8
1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r 12
1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 12
1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych .22
1.3 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2017 r 30
1.3.1 Wysokość składek w 2017 r .30
1.3.2 Zleceniodawcy zatrudniający wyłącznie zleceniobiorców nie płacą składek na FP
.33
1.3.3 Podstawa wymiaru składki osób pobierających zasiłek macierzyński 33
1.3.4 Zaliczka na podatek dochodowy a podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego
do wysokości świadczenia rodzicielskiego w przypadku gdy zasiłek macierzyński za
część miesiąca jest wypłacany przez płatnika składek .34
1.3.5 Podstawa wymiaru składek ZUS osób oddelegowanych 35
1.3.6 Najważniejsze wyroki i interpretacje w sprawach związanych z ubezpieczeniami .36
1.4 Czas pracy w 2017 r. 46
1.4.1 Nominalny czas pracy w 2017 r 46
1.5 Podatki w 2017 r. 51
1.5.1 Skala podatkowa, koszty i ulga podatkowa w 2017 r .51
1.5.2 Indywidualne interpretacje podatkowe – ograniczona ochrona podatnika 54
1.5.3 Oświadczenia podatkowe w nowym roku 54
1.5.4 Najważniejsze wyroki i interpretacje podatkowe 55
1.6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. 74
1.6.1 Nowa wysokość odpisu na Fundusz w 2017 r. 74
1.6.2 Nowe regulacje dotyczące ZFŚS .74
1.7 Prawo pracy – najważniejsze zmiany .75
1.7.1 Regulamin wynagradzania od 50 osób 75
1.7.2 Świadectwo pracy .76
1.7.3 Regulamin Pracy od 50 osób .76
1.7.4 Inne zmiany w prawie pracy .77
1.7.5 Świadectwo pracy na nowych zasadach 77
1.7.6 Zmiany w Kodeksie Pracy - obowiązujące od 22 lutego 2016 r 81
1.7.7 Umowa o pracę na okres próbny – nowe regulacje 81
1.7.8 Limit umów o pracę na czas określony, limit trwania umowy o pracę na czas określony - limit 33 i 3 .82
1.7.9 Rozszerzenie zakresu treści umowy o pracę .85
1.7.10 Ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę 85
1.7.11 Możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy .86
1.7.12 Zmiana w przepisach dotyczących uprawnień pracowniczych w razie rozwiązania umowy 87
1.7.13 Skrócenie urlopu macierzyńskiego - rozszerzenie katalogu przyczyn rezygnacji matki z wychowania dziecka .88
1.7.14 Inne zmiany w Kodeksie pracy, obowiązujące od 22 lutego 2016 r. 88
1.7.15 Przepisy przejściowe 89
1.7.16 Nowelizacja ustawy o zwolnieniach grupowych .91
1.7.17 Nowelizacja ustawy zasiłkowej .91
1.7.18 Zmiany w Kodeksie Pracy, które obowiązują od 2 stycznia 2016 r 92
1.7.19 Zestawienie porównawcze zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie 2 stycznia 2016 r 92
1.7.20 Nowe definicje pojęć na potrzeby działu ósmego KP 96
1.7.21 Nowy: tryb, wymiar i nowe terminy składania wniosku o urlop 97
1.7.22 Urlop macierzyński 98
1.7.23 Dodatkowy urlop macierzyński – uchylone przepisy .101
1.7.24 Urlop rodzicielski – wydłużenie o zlikwidowany dodatkowy urlop macierzyński .101
1.7.25 Urlop ojcowski .104
1.7.26 Zasiłek 105
1.7.27 Powrót do pracy 106
1.7.28 Urlop wychowawczy 106
1.7.29 Nowe wzory dokumentów – rozporządzenie z 8 grudnia 2015 r .108
1.7.30 Dni na opiekę 108
1.7.31 Najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa pracy .108
1.7.32 Kontrole PIP w 2017 r .113
1.8 Zasiłki 113
1.8.1 Ograniczenie składki zdrowotnej .114
1.9 Potrącenia w 2017 r .115
1.9.1 Zbieg potrąceń – zmiana przepisów od 8 września 2016 r .115
1.9.2 Potrącenia z zasiłków w 2016 r. i w 2017 r. .115
1.9.3 Zasiłki - wskaźniki .116
1.10 Prace legislacyjne w toku .116
2. Obowiązki na przełomie roku 2016 i 2017 .117
2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2017 r. .120
3. Umowa o pracę .123
3.1 Uwagi ogólne 123
3.2 Technika naliczania wynagrodzenia pracownika .124
4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą .140
4.1 Regulamin Wynagradzania .140
4.1.1 Regulamin wynagradzania od 50 osób 140
4.2 Zasada równości, zakaz dyskryminacji a zasada adekwatności .145
4.3 Jakie są systemy wynagradzania? 147
4.4 Jakie są składniki wynagradzania? .150
4.5 Tajemnica wynagrodzeń 153
4.6 Minimalne wynagrodzenie za pracę 156
4.7 Termin, tryb i dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia 161
4.8 Konsekwencje niewypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę 162
4.9 Pasek płacowy czy informacja miesięczna? .163
4.10 Zasady zaokrągleń 165
4.11 Okres przechowywania dokumentacji płacowej i innej .171
5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika 173
5.1 Wynagrodzenie za pracę 179
5.2 Wynagrodzenie za pracę pomniejszone .180
5.3 Wynagrodzenie za czas choroby .194
5.4 Zasiłek chorobowy .201
5.4.1 Zasady ustalania kto jest płatnikiem zasiłku .202
5.4.2 Okres wyczekiwania 204
5.4.3 Choroba na przełomie roku kalendarzowego .206
5.4.4 Okres zasiłkowy 207
5.4.5 Wysokość zasiłku 211
5.4.6 Zwolnienia lekarskie i inne dowody stanowiące podstawę wypłaty zasiłku .213
5.4.7 Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika .215
5.4.8 Zasady wliczania zmiennych składników wynagrodzenia 229
5.4.9 Uzupełnianie podstaw zasiłkowych 236
5.4.10 Ponowne ustalenie prawa do zasiłku chorobowego .248
5.4.11 Dodatkowe zatrudnienie .248
5.4.12 Zmiana pracodawców 250
5.4.13 Zmiana wymiaru czasu pracy .250
5.4.14 Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% .251
5.4.15 Minimalna podstawa zasiłku 254
5.4.16 Wynagrodzenie za pracę i choroba za ten sam dzień 255
5.5 Zasiłek macierzyński 255
5.6 Zasiłek opiekuńczy 259
5.7 Zasiłek wyrównawczy .260
5.8 Wynagrodzenie za urlop 260
5.8.1 Składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego 262
5.8.2 Składniki, które nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego 265
5.8.3 Premia uznaniowa w podstawie urlopowej 266
5.8.4 Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego .267
5.8.5 Urlop na przełomie miesięcy .278
5.8.6 Odwołanie z urlopu 278
5.9 Ekwiwalent za urlop 278
5.10 Przypadki zastosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop .288
5.11 Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego 291
5.12 Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych .293
5.13 Dodatek za pracę w porze nocnej .305
5.14 Wynagrodzenie za dyżur .308
5.15 Wynagrodzenia za czas przestoju .311
5.16 Wynagrodzenia za pracę wykonaną wadliwie .314
5.17 Dodatek wyrównawczy .315
5.18 Odprawa rentowa lub emerytalna 318
5.19 Odprawa pośmiertna 322
5.20 Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę .323
5.21 Odszkodowanie 326
5.22 Potrącenia 327
5.22.1 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego .327
5.22.2 Potrącenia obligatoryjne 329
Maksymalna wysokość potrąceń .330
5.22.3 Kwoty wolne od potrąceń 334
5.22.4 Zbieg potrąceń – zmiana przepisów od 8 września 2016 r .335
5.22.5 Potrącenia fakultatywne 338
5.22.6 Nadpłacone wynagrodzenie i potrącenia po ustaniu stosunku pracy .341
5.22.7 Potrącenia z zasiłków .346
5.22.8 Potrącenia z ZFŚS 348
5.22.9 Potrącenia z umów cywilnoprawnych .350
6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia 351
6.1 Nagroda czyli premia uznaniowa 351
6.2 Premia uznaniowa w orzecznictwie .353
6.3 Premia uznaniowa w podstawach 357
6.4 Składniki fakultatywne, oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie .360
7. Dwie listy płac w jednym miesiącu .368
8. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy 371
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne .375
9.1 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 375
9.1.1 Zbieg zleceń .376
9.1.2 Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty 387
9.1.3 Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od 1 stycznia 2016 r 391
9.1.4 Formularze ZUS 405
9.1.5 Ograniczenie obowiązków pracodawców .406
9.1.6 Terminy wysyłania deklaracji, rozliczania i opłacania składek 407
9.1.7 Wydawanie pisemnych interpretacji 408
9.2 Przychody zwolnione od składek .410
9.3 Zwrot nadpłaty składek ZUS 412
9.4 Świadczenia na rzecz pracowników 420
9.5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 420
9.6 Ubezpieczenie osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim. .424
9.7 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .433
9.7.1 Fundusz Pracy .433
9.7.2 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 438
9.7.3 Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP 438
9.8 Fundusz Emerytur Pomostowych 447
9.9 PFRON .447
10. Zaliczka na podatek dochodowy .449
10.1 Obowiązki płatnika 449
10.2 Przedmiot opodatkowania, dochód, źródła przychodów – definicje 451
10.3 Sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy .462
10.3.1 Skala podatkowa w 2017 r .462
10.3.2 Zaliczka na podatek 463
10.4 Koszty uzyskania przychodów .469
10.5 Autorskie koszty uzyskania przychodów 488
10.6 Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek – ulga podatkowa .506
10.7 70% podatek 511
10.8 Zestawienie porównawcze sposobu naliczenia zaliczki dla różnych umów 512
10.9 Interpretacje podatkowe 516
10.10 Świadczenia na rzecz pracowników .518
10.11 Zestawienie porównawcze przychodów wolnych od podatku i składek ZUS .521
11. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń 532
11.1 Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS .532
11.1.1 Zwolnienie do 380 zł - zasady .533
11.1.2 Świadczenia pieniężne (przedpłacona karta płatnicza) .535
11.1.3 Świadczenia rzeczowe – paczki, bilety, karnety, inne… .537
11.1.4 Kupony kulturalno-sportowe nie korzystają ze zwolnienia podatkowego .541
11.1.5 Wycieczki i wypoczynek dorosłych .542
11.1.6 Wypoczynek dzieci .543
11.1.7 Zapomogi .549
11.1.8 Pożyczki .553
11.1.9 Imprezy firmowe 560
11.1.10 Zawody sportowe, imprezy sportowe .565
11.1.11 Świadczenia dla członków rodziny sfinansowane z ZFŚS 567
11.1.12 Świadczenia dla emerytów i rencistów sfinansowane z ZFŚS 570
11.1.13 Żłobek, przedszkole .573
11.1.14 Opodatkowanie działalności socjalnej pracodawców nie tworzących ZFŚS .575
11.2 Narzędzia pracy 578
11.2.1 Komputer .579
11.2.2 Samochód .579
11.2.3 Transport 580
11.2.4 Ryczałt samochodowy .583
11.2.5 Ubiór służbowy .585
11.2.6 Internet .591
11.2.7 Świadczenia dla telepracowników 592
11.3 Inne świadczenia 594
11.3.1 Nagroda jubileuszowa .594
11.3.2 Nagrody rzeczowe, prezenty, kwiaty .597
11.3.3 Odprawa emerytalna, odprawa rentowa .597
11.3.4 Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy 599
11.3.5 Odszkodowania wynikające z zakazu konkurencji .602
11.3.6 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy .603
11.3.7 Posiłki, diety 614
11.3.8 Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy 615
11.3.9 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe .616
11.3.10 Szkolenia, studia podyplomowe .618
11.3.11 Dodatek uzupełniający 80% zasiłek .623
11.3.12 Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej .625
11.3.13 Pożyczka 628
11.3.14 Usługi medyczne, szczepienia i opieka medyczna .628
11.3.15 Ubezpieczenie na życie 631
11.3.16 Śmierć pracownika .631
11.3.17 Przeniesienie służbowe 633
11.3.18 Ugoda sądowa .635
11.3.19 Odsetki od nieterminowej wypłaty 636
11.3.20 Wynajem mieszkania 638
11.3.21 Świadczenia dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim .642
11.3.22 Zwrot byłemu pracownikowi kosztów szkolenia .645
11.3.23 Nagrody, inne… 646
12. Podróże służbowe 652
12.1 Podróże służbowe – uwagi ogólne .652
12.2 Rozporządzenie o podróżach służbowych 658
12.2.1 Podróże służbowe – przepisy wspólne 660
12.2.2 Podróż krajowa .667
12.2.3 Podróż zagraniczna 670
12.3 Czas pracy a podróż służbowa .679
13. Pracownik oddelegowanego w UE i ryczałtowe opodatkowanie umów cywilnoprawnych .681
13.1 Podróż służbowa a oddelegowanie 681
13.1.1 Delegacja służbowa a oddelegowanie do pracy za granicą – różnice i konsekwencje w zakresie opodatkowania i oskładkowania 682
13.1.2 Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r 692
14. Umowa zlecenia i umowa o dzieło 720
14.1 Umowy cywilnoprawne – uwagi ogólne .720
14.2 Kiedy zastosować umowę zlecenia a kiedy umowę o dzieło? 726
14.3 Przykłady prac (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie) 730
14.4 Minimalna stawka godzinowa 733
14.5 Technika naliczania zapłaty z umowy zlecenia 737
14.6 Technika naliczania zapłaty z umowy o dzieło 745
14.7 Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenia i umowy o dzieło 747
14.8 Składki na ubezpieczenia społeczne .754
14.9 Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2016 r .756
14.10 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 780
14.11 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .781
14.12 Zaliczka na podatek dochodowy 781
14.12.1 Podróż służbowa zleceniobiorcy .787
15. Kontrakt menedżerski .789
15.1 Kontrakt menedżerski 789
15.2 Technika naliczania zapłaty z kontraktu menedżerskiego 789
16. Umowa o praktykę absolwencką .799
16.1 Umowa o praktykę absolwencką 799
16.2 Technika naliczania zapłaty z umowy o praktykę absolwencką 801
17. Wynagrodzenie członka zarządu 803
17.1 Członek zarządu - regulacje 803
17.2 Technika naliczania wynagrodzenia dla członka zarządu 803
18. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej 808
18.1 Rada Nadzorcza 808
18.2 Technika naliczania wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej 812
19. Błędy w naliczaniu płac i inne problemy 822
20. Kontrole .825
21. Korekty listy płac .831
21.1 Korekty listy płac w związku z oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS 831
22. Formularze podatkowe .835
22.1 Zasady wysyłania deklaracji i informacji podatkowych .835
22.2 Zasady identyfikacji podatkowej .835
22.3 Informacje i deklaracje podatkowe .837

Dziękujemy

Otrzymasz powiadomienie na adres e-mail przypisany do Twojego konta w chwili kiedy produkt będzie już dostępny w naszym magazynie.

MENU
Informacje

o nas

regulamin

płatności

dostawa

pliki cookies

polityka prywatności

Obsługa Klienta

zamówienia

reklamacje i zwroty

wyślij nam wiadomość

formularz kontaktowy

666 566 922