log
Link do logowania
po zalogowaniu link zmieni opis na imię i nazwisko
znajdziesz tam ustawienia konta i listy zakupów
logowanie | rejestracja

koszyk

koszyk jest pusty

Polityka Prywatności Księgarni Sezar.pl

Niniejszy dokument opisuje zakres danych, jakie gromadzi Sezar.pl, oraz cel w jakim dane te są gromadzone, określa sposób ich przetwarzania i wykorzystania, a także objaśnia środki podejmowane w celu ochrony danych osobowych.

Administratorem bazy danych osobowych, gromadzącym dane osobowe i uzyskującym do nich dostęp jest firma:

Sezar.pl
ul. Południowa 27, 63-405 Sieroszewice
tel. 666 566 922, https://sezar.pl, sklep@sezar.pl

Aktywne zbieranie danych odbywa się poprzez świadome podanie przez Użytkownika jego danych podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej https://sezar.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub kontaktu telefonicznego.

Aktywnie zbiene są następujące dane:

 • Podczas rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko, oraz hasło dostępu jakie będzie używane, przy czym hasło dostępu znane jest wyłącznie jego właścicielowi. Rejestracja jest nieobowiązkowa dla dokonania zakupu.
 • Podczas transakcji zakupu: adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, oraz dane dotyczące formy płatności, np. numer rachunku bankowego, typ i numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV karty.
  Sezar.pl nie przechowuje danych dotyczących numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, a także numeru CVV.
 • Podczas kontaktu za pomocą strony internetowej: adres poczty e-mail.
 • Podczas kontaktu telefonicznego: imię i nazwisko.
 • Podczas organizowanych akcji promocyjnych: zarejestrowany użytkownik może dodatkowo dobrowolnie podać datę urodzenia, wykształcenie, oraz zawód wykonywany.

Bierne zbieranie danych odbywa się w sposób automatyczny, poprzez serwer, który odnotowuje informacje o stronie, z jakiej Użytkownik przeszedł na stronę https://sezar.pl, oraz jakie podstrony zostały przez niego wywołane. Pobierane są także dane na temat połączenia internetowego, adresu IP, rodzaju przeglądarki internetowej, typu systemu operacyjnego, oraz rozdzielczości ekranu. W przypadku przekierowania przez wyszukiwarkę, zbierane są informacje na temat słów kluczowych wpisanych do wyszukiwarki, które spowodowały wyświetlenie odpowiedniego linku. Dane zbierane automatycznie nie zawierają danych osobowych, mogą zostać użyte wyłącznie do analizy zbiorowych zachowań użytkowników, bądź do personalizacji stron internetowych.

Wykorzystanie plików „cookies”

Sezar.pl zamieszcza pliki „cookies” na urządzeniu końcowym użytkowników. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki „cookies” automatycznie, niemniej jednak Użytkownik ma możliwość zapobiec pobieraniu tych plików, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Pliki cookies można również usunąć z komputera w każdej chwili, poprzez użycie odpowiedniej opcji przeglądarki, lub bezpośrednio z odpowiedniego katalogu na dysku. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” zbierane są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, dane te są profesjonalnie zabezpieczone i zaszyfrowane protokołem Comodo Instant w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
Szczegóły i zasady zamieszaczania plików „cookies” opisane są w „Polityce plików cookies”.


  Sezar.pl gromadzi dane osobowe wyłącznie w oparciu o wyrażoną zgodę osoby której dane dotyczą, a przekazywane dane są zabezpieczone i zaszyfrowane dzięki czemu przepływ informacji między użytkownikiem a serwerem odbywa się w sposób tajny, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Przesyłanie danych jest bezpieczne i profesjonalnie chronione za pośrednictwem protokołu szyfrowanego TLS 1.2 Baza danych osobowych posiada odpowiednie zabezpieczenia przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kasowaniem, kradzieżą, fałszowaniem danych, oraz przed technikami wyłudzania poufnych informacji osobistych.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i całego procesu zakupowego zaprzestaliśmy wspierania protokołu SSL 3.0, co było spowodowane krytycznym błędem wykrytym w protokole SSL 3.0. Wykryty błąd sprawia, że protokół SSL 3.0 jest podatny na atak typu POODLE (PaddingOracle On DowngradedLegacyEncryption), a w konsekwencji, zaszyfrowane dane mogą zostać odkodowane w trakcje transmisji. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu było zaprzestanie wykorzystywania tego protokołu.

  Prowadzona baza danych osobowych jest zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem księgi: 123343, nr zgłoszenia: 769/2013, nazwa zbioru: „Baza danych klientów sklepów internetowych Sezar.pl”.

  Osobie, której dane zostały umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego bądź stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania ich trwałego usunięcia.


  Sezar.pl uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji umów i w zakresie koniecznym do ich wykonania następującym podmiotom:

  a) Deutsche Bank Polska S.A. 00-609 Warszawa, Aleja Armii Ludowej 26; NIP:676-01-07-416; REGON:350526107,
  b) BRE Bank 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; NIP:526-021-50-88; REGON:001254524,
  c) PayU S.A. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90; NIP:779-230-84-95; REGON:300523444,
  d) Poczta Polska S.A. 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2; NIP:525-000-73-13; REGON:010684960,
  e) InPost Sp. z o.o. 30-624 Kraków, ul. Malborska 130; NIP:679-289-50-61; REGON:120246484.

  Wymienione podmioty będą wykorzystywały otrzymane dane tylko i wyłącznie dla celów dla jakich zostały im przekazane.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt: sklep@sezar.pl, tel. 666 566 922.


  Naruszenie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

  W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pod adresem:

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel./fax: (22) 860 70 86, http://giodo.gov.pl/, kancelaria@giodo.gov.pl

  Dziękujemy

  Otrzymasz powiadomienie na adres e-mail przypisany do Twojego konta w chwili kiedy produkt będzie już dostępny w naszym magazynie.

  MENU
  Informacje

  o nas

  regulamin

  płatności

  dostawa

  pliki cookies

  polityka prywatności

  Obsługa Klienta

  zamówienia

  reklamacje i zwroty

  wyślij nam wiadomość

  formularz kontaktowy

  666 566 922